รัชกาล ที 9 ประวัติ

รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช - Kawinthip Ruamsuk. เปิดพระราชประวัติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณสยาม .... ดอกไม้ของพ่อ…!! เปิดประวัติที่มาของ “ดอกดาวเรือง” เหล่าพสกนิกรชาวไทย .... ตามรอยพระบาทราชาโพธิสัตวธรรม (พระราชประวัติในหลวงรัชกาลที่ 9). รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช - Kawinthip Ruamsuk. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช - วิกิพีเดีย